Chuyển đổi vị trí công tác 27.316 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh QH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh QH
Lên top