Chuyển đổi số thành công sẽ biến "không thể thành có thể"

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận ngày 29.3. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận ngày 29.3. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) phát biểu tại phiên thảo luận ngày 29.3. Ảnh: Quốc hội
Lên top