Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng:

Chuyển đổi số là sự phát triển đột phá của ứng dụng công nghệ thông tin

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TA
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TA
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: TA
Lên top