Chuyển đổi số để thay đổi thứ hạng, đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Viet Solution 2020.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Viet Solution 2020.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Viet Solution 2020.
Lên top