Chuyển đổi công tác 4.544 cán bộ, công chức, viên chức để ngừa tham nhũng

Cán bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PĐ.
Cán bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PĐ.
Cán bộ bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: PĐ.
Lên top