“Chuyến bay trăng rằm” quà độc cho các hành khách nhí