Chuyển 2 dự án PPP thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công

Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Lên top