Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030

Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top