Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Cho tương lai của đất nước mình

Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Lễ phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Lên top