Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Hải Nguyễn
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người là niềm tin tất thắng”. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top