Chuông ngân, đèn tắt tưởng niệm 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Phút mặc niệm tới đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Phút mặc niệm tới đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Phút mặc niệm tới đồng bào, chiến sĩ tử vong do dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top