"Chúng tôi luôn tự hào là một phần trong công tác tuyên giáo của Đảng"

Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh T.Vương
Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh T.Vương
Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh T.Vương
Lên top