BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG TRẦN TUẤN ANH:

“Chúng tôi không vô cảm, thờ ơ”

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: quochoi.vn
Lên top