Chứng thực bản sao điện tử, đổi giấy phép lái xe qua Cổng Dịch vụ công QG

Từ ngày 1.7 tới, 6 dịch vụ công chuẩn bị được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Từ ngày 1.7 tới, 6 dịch vụ công chuẩn bị được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Từ ngày 1.7 tới, 6 dịch vụ công chuẩn bị được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh T.Vương
Lên top