CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG:

Chung tay, góp sức xoa dịu nỗi đau da cam