Chung tay chống dịch: Bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ 2, hàng trên, từ trái sang) - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao số tiền 2 tỉ đồng của đoàn viên, các cấp công đoàn cả nước ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ 2, hàng trên, từ trái sang) - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao số tiền 2 tỉ đồng của đoàn viên, các cấp công đoàn cả nước ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ 2, hàng trên, từ trái sang) - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao số tiền 2 tỉ đồng của đoàn viên, các cấp công đoàn cả nước ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top