Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Các tác phẩm đều bám sát hơi thở cuộc sống

Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019 công bố kết quả chấm chung khảo các tác phẩm báo chí chiều 29.5. Ảnh: T.Vương
Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019 công bố kết quả chấm chung khảo các tác phẩm báo chí chiều 29.5. Ảnh: T.Vương
Đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV - năm 2019 công bố kết quả chấm chung khảo các tác phẩm báo chí chiều 29.5. Ảnh: T.Vương
Lên top