Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia: Báo Lao Động có 6 tác phẩm

Nhà báo Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu khai mạc. ảnh: HN
Nhà báo Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu khai mạc. ảnh: HN
Nhà báo Thuận Hữu – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng chung khảo phát biểu khai mạc. ảnh: HN
Lên top