Chứng chỉ "làm đẹp hồ sơ": Bộ trưởng Bộ Nội vụ thấy "rất có vấn đề"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Lên top