Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh: Thương xá Tax Sài Gòn trước khi đập bỏ