Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh thời khắc đầu tiên khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ