Chùm ảnh: Sài Gòn tiếp tục mưa lớn, đường lại thành sông