Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh người Sài Gòn hì hục tát nước ngập vào nhà sau mưa lớn