Chùm ảnh: Ngày đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2016