Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn đưa Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.
Lên top