Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết tại Thái Nguyên

Lên top