Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chùm ảnh cận cảnh sự cố thủy điện Sông Bung 2