Chuẩn bị xét nghiệm COVID-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Lên top