Chuẩn bị xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự - phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lan Hương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự - phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lan Hương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban nhân sự - phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lan Hương
Lên top