Chuẩn bị cử hành Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Công tác kiểm tra trước giờ cử hành Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Nguyễn Hải.
Công tác kiểm tra trước giờ cử hành Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Nguyễn Hải.
Công tác kiểm tra trước giờ cử hành Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Nguyễn Hải.
Lên top