Chuẩn bị các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị phương án phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới Omicron. Ảnh BYT
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị phương án phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới Omicron. Ảnh BYT
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị phương án phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới Omicron. Ảnh BYT
Lên top