Chưa tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16

Hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thuỳ Trang
Hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thuỳ Trang
Hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top