Chưa làm cho phụ huynh, học sinh yên tâm thì chưa nên đi học trở lại

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.
Lên top