Chưa giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ tổ dân phố

Chưa ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ tổ dân phố. Ảnh minh hoạ: VGP
Chưa ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ tổ dân phố. Ảnh minh hoạ: VGP
Chưa ban hành Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm giao một số nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy cho bảo vệ tổ dân phố. Ảnh minh hoạ: VGP
Lên top