Chú trọng phẩm chất, năng lực cán bộ thay vì quan tâm bằng cấp chứng chỉ

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top