Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh
Lên top