Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Tổng Tòa Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Tổng Tòa Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV