Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Tổng Tòa Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Tổng Tòa Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Tổng Tòa Giám mục TP Hồ Chí Minh. Ảnh: PV