Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Cải cách, sự hài lòng của người dân là quan trọng nhất