Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin báo Lao Động nêu