Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Sẽ chấn chỉnh thái độ của cán bộ khi tiếp dân

Chủ tịch Hà Nội trong buổi làm việc hôm nay (4.8). Ảnh: Kinh tế đô thị
Chủ tịch Hà Nội trong buổi làm việc hôm nay (4.8). Ảnh: Kinh tế đô thị
Chủ tịch Hà Nội trong buổi làm việc hôm nay (4.8). Ảnh: Kinh tế đô thị