Hà Nội họp trực tuyến ứng phó với cơn bão số 3:

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Người dân hạn chế ra đường khi mưa bão

Hà Nội chủ động ứng phó cơn bão số 3: CẢNH BÁO NGƯỜI DÂN HẠN CHẾ ĐI RA ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CẦN THIẾT
Hà Nội chủ động ứng phó cơn bão số 3: CẢNH BÁO NGƯỜI DÂN HẠN CHẾ ĐI RA ĐƯỜNG NẾU KHÔNG CẦN THIẾT