Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI

Lên top