Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top