Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch TPHCM yêu cầu phó chủ tịch quận ra về vì họp không đúng thành phần