Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch TPHCM: Ngập nước do để dân lấn chiếm kênh rạch, bài học này là rất đắt