Chủ tịch TP.Hà Nội: Các huyện còn tồn tại về rác phải giải quyết trước ngày 15.10

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh Trần Vương
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh Trần Vương