Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử tại Lai Châu

Đồng chí Nguyễn Đình Khang Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Văn Thành Chương.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Văn Thành Chương.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top