Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá nói về việc xử lý đơn của ông Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Ông Ngô Văn Tuấn - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.
Lên top