Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng nói gì về việc xin thôi chức vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top