Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu từ ngày 1.7

Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu từ ngày 1.7. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu từ ngày 1.7. Ảnh: Thanh Chung
Ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nghỉ hưu từ ngày 1.7. Ảnh: Thanh Chung
Lên top